Huisregels

Deze huisregels zijn samengesteld om de rechten en plichten van de vraagouder en van de gastouder te verduidelijken. Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze algemene voorwaarden op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de algemene voorwaarden worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

Openingstijden

Gastouderopvang Lovely4kidz is open op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30uur – 18.00uur

(Andere tijden  in overleg)

Gastouderopvang Lovely4kidz vangt kinderen op in de leeftijd van 0-4 jaar.

Tarieven

Het gastouder tarief bij gastouderopvang Lovely4kidz is €6,- per uur. Heeft u incidenteel opvang nodig buiten de reguliere openingstijden dan is dit zeker bespreekbaar. Het gastouder tarief is dan €7,-  per uur.

Naast het uurtarief van de gastouder betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang.

Tariefwijzigingen van de gastouder worden tenminste 2 maanden van te voren doorgegeven. Bij niet akkoord van de tariefwijzigingen blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht tegen het oude tarief.

Ruildagen + Extradagen

Ruilen van dagen is toegestaan, mits het maximale kindaantal niet wordt overschreden en de te ruilen dag in dezelfde week valt. Ook is het mogelijk om extra dagen aan te vragen mits het kindaantal dit toelaat. Indien het kind op extra aangevraagde dagen toch niet gebracht wordt dienen de uren gewoon doorbetaald te worden. Dit i.v.m. het vrij houden van een plek.

Vakantie en sluitingsdagen

Minimaal 2 maanden van te voren geven de vraagouders hun vakantie door, dit geldt ook voor de gastouder. Op nationale- en christelijke feestdagen is de opvang gesloten. Dit zijn de volgende dagen, Nieuwjaarsdag, 1e en  2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag,  1e en  2e Kerstdag.

De minimaal af te nemen uren zijn 8 uur per dag. De uren die vast staan in het contract, worden altijd berekend. Dit zijn de standaard uren die gereserveerd worden voor uw kind. een extra dag of uur, wordt extra berekend.

Ziekte en vakantie gastkind

 Bij ziekte/afwezigheid/vakantie van het kind worden de contracturen 100% doorberekend.

Is uw kind ziek? Neem dan zo snel mogelijk contact op voor overleg.

In geval van ziekte neemt de gastouder contact op met de personen zoals vermeld op het formulier ‘Kindformulier’.

Ziekte gastouder

Als de gastouder of 1 van haar gezinsleden ziek is en de opvang kan niet doorgaan, zal de gastouder dit zo snel mogelijk doorgeven. Als de gastouder niet beschikbaar is ivm ziekte zullen deze uren niet doorberekend worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervangende gastouder.

Wenuren

Een gastkind kan gebruik maken van wenuren, dit is ongeveer 2-3 uur, in de week voordat de opvang start. Deze uren zijn kosteloos. Wilt u meer dagen/uren laten wennen, dan worden die wel berekend tegen het normale opvangtarief. Het is fijn als in deze wenuren(bij een baby), een slaapje en voedingsmoment valt. Tijdens de wenuren dient u volledig bereikbaar te zijn voor eventuele vragen.

Halen en brengen

Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door file of een vergadering, laat het even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem.
Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien wij deze persoon nog niet kennen, dient deze persoon zich aan de voordeur te legitimeren. Als het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

Het kan soms even duren voordat de deur open gedaan wordt, bijvoorbeeld als de gastouder net een luier aan het verschonen is of een kindje van/naar bed haalt/brengt. Wacht rustig even bij de deur (of kijk even naar binnen) en wordt er na een paar minuten nog niet opengedaan bel dan nog een keer aan. Wellicht heeft de gastouder dan de deurbel niet gehoord.

Eten en drinken

Lunch en tussendoortjes (uitgezonderd borstvoeding/flesvoeding) worden door de gastouder geregeld. Bij een voedselallergie graag zelf eten meegeven ivm veiligheid. Het is mogelijk dat kinderen ’s avonds mee eten tegen een vergoeding van €2,- per kind.

Verzorging/luiers en wat meegeven

Lotiondoekjes  en beddengoed zijn voldoende aanwezig.

Graag standaard in de tas: speen(indien nodig), slaapzak, reservekleding, luiers, sudocreme/zinkzalf, zonnebrandcrème, thermometer, fles/tuitbeker/rietjesbeker(voorzien van naam), flespoederbakje(voorzien van naam en hoeveelheid water erin moet) Bij flesvoeding altijd 1 extra voeding meegeven en bij borstvoeding kan de gastouder  een extra flesje(voorzien van datum en hoeveelheid) in de vriezer bewaren in geval van nood.

Verjaardagen, afscheid en kleurplaten verjaardag

Verjaardagen en afscheid van de gastkinderen vieren we in de opvang, op of rond de verjaardag/afscheid van het kind(in overleg kiezen we daarvoor de datum)

Uw kind mag een traktatie meenemen, als u dat leuk vind. De gastouder maakt tijdens het feestje foto’s, zodat u deze later kan bekijken.

Voor de verjaardagen van opa’s en oma’s en bruiloften kan uw kind een kleurplaat maken(graag een week van te voren doorgeven, via de gastouder app)

Spelen

We proberen elke dag buiten te spelen, of naar buiten te gaan, wilt u rekening houden met de kleren die u uw kind aantrekt(deze kunnen vies worden) Heeft u liever dat uw kind speelkleren voor buiten aankrijgt, wilt u die dan meegeven en even doorgeven aan de gastouder.

Ook binnen spelen of knutselen we. De gastouder probeert zoveel mogelijk de kleding te beschermen tegen vlekken. Ook hiervoor geldt, trek uw kind niet de allermooiste kleren aan, die niet vies mogen worden. Voor buitenspelen is het handig als het regenachtig is, dat uw kind regenlaarzen mee heeft. Verder is het voor binnen fijn als uw kind sloffen mee heeft.

Vervoer

De gastouder vervoert de kinderen met de bolderkar, de auto, de bakfiets of te voet met de buggy.

Door ondertekening van het contract gaat u akkoord met de huisregels en dus akkoord met het vervoer met de auto, bakfiets en de buggy.

Slapen

Voor elk kind heeft de gastouder eigen beddengoed, wat elke week gewassen wordt (indien nodig vaker) Elk kind slaapt zoveel mogelijk alleen op een slaapkamer. De gastkinderen slapen in een ledikant. Mochten er meer dan 4 kinderen tegelijk moeten slapen, dan zullen er op 1 slaapkamer 2 kinderen slapen, waarvan 1 kind in een camping bedje (zonder extra matras) Door ondertekening van deze algemene voorwaarden gaat u ermee akkoord dat uw kind in een camping bedje en samen met een ander kind op de kamer kan slapen.

Voor inbakeren en buik slapen moet een toestemmingsformulier worden ingevuld.

Medicijnen en allergieën

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier “medicijngebruik”  in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt niet door de gastouder aan uw kind gegeven in verband met mogelijke allergische reacties.

Mocht uw kind allergieën hebben dan graag doorgeven zodat de gastouder daar rekening mee kan houden.

Hygiëne en veiligheid

Uit hygiënisch oogpunt worden de schoenen uitgedaan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar hartelust gerold en gekropen kan worden. Uw kind kan hier op slofjes(zelf meegeven) of op sokken lopen. Vraagouders hoeven bij het brengen en halen hun schoenen niet uit te trekken tenzij deze vies of nat zijn.

Jaarlijks vindt er een risico inventaris plaats vanuit het gastouderbureau. Waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

Aansprakelijkheid

De gastouder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.

Vraagouders zijn verplicht een WA verzekering te hebben, gastouder heeft een zakelijke WA verzekering afgesloten.

Akkoord huisregels

Bij het tekenen van het contract met de gastouder gaat u ook akkoord met de huisregels van Gastouderopvang Lovely4kidz.