Pedagogische Werkwijze

Ritme en structuur

Kinderen hebben bij mij geen vast dagprogramma. Ze vinden een steeds terugkerend dagritme wel prettig, het geeft hen een gevoel van structuur en veiligheid.

Liefdevol en respectvol met elkaar omgaan vind ik belangrijk. Als gastouder probeer ik kinderen te stimuleren zodat ze zichzelf kunnen ontdekken en ontwikkelen in hun eigen tempo. Ieder kind is een uniek individu waar ik respectvol mee omga.

Een-op-een momenten

Verzorgingsmomenten zijn voor mij ook belangrijk. Dan heb ik een-op-een contact en alle aandacht voor het kind, daar geniet een kind volop van. Ik probeer bij iedere handeling te vertellen wat ik doe, en als ze het patroon op een gegeven moment herkenen, helpen ze mee. Ze geven een luier aan, of ze doen hun beentjes in de lucht. Zo’n verzorgingsmoment, of een gezamenlijke activiteit, kondig ik altijd aan. Zo weten de kinderen waar ze aan toe zijn en krijgen ze de gelegenheid hun spel af te maken.

Speelruimte

Bewegingsruimte speelt een belangrijke rol. Ik heb voor de allerkleinste een box. Baby’s liggen zoveel mogelijk op een kleed op de grond, zo kunnen ze zichzelf en de wereld op hun eigen manier en tempo ontdekken. Kinderen hebben niet veel nodig. voor een baby is de omgeving al voldoende ter lering en vermaak.  Iedereen bepaalt zelf waarmee ze willen spelen. Ik laat ze hun gang gaan. Natuurlijk ben ik altijd op de achtergrond aanwezig. Dat zorgt voor een geborgen gevoel waardoor kinderen zich veilig voelen en meer durven.

De speelkamer is voorzien met speelgoed voor ieder kind. De kasten zijn zo ingericht dat de kinderen overal zelf bij kunnen. Al het speelgoed ligt overzichtelijk en op hoogte. Zo kunnen de kinderen zien waarmee er gespeeld kan worden en wanneer ze klaar zijn met spelen ze het zelf weer makkelijk kunnen opruimen. Dit bevordert hun zelfstandigheid.

Het is leuk om te zien dat kinderen trots zijn als iets lukt. Dit vergroot hun zelfvertrouwen.

Activiteiten

Ik heb geen vast activiteitenprogramma. Kinderen bepalen zelf wat ze willen doen.  Het komt voor dat het ene kind knutselt of verft, een ander danst op muziek en anderen spelen in de speeltent. In principe sta ik overal voor open en grijp ik zo min mogelijk in. De kinderen komen altijd tot eigen spel en zitten vol met ideeën. Ze zijn uren zoet met ontdekken, bekijken en voelen. Dat wekt nieuwsgierigheid op.

Ik besteed ook aandacht aan de natuur om ons heen, we gaan veel naar buiten. Stampen in de plassen, lopen in de wind, blaadjes rapen, klauteren en klimmen, plantjes zaaien en kijken hoe ze groeien, in de zandbak spelen met zand, naar de speeltuin of naar de eendjes. U kunt in mij gastouderopvang blog zien hoe wij de dag soms doorbrengen.

Geen gericht activiteitenprogramma

In mijn visie leren en ontwikkelen kinderen juist door te spelen. Ze krijgen bij mij de ruimte om zelf en met elkaar de wereld te onderzoeken en om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom heb ik niet gekozen voor een gericht activiteitenprogramma.