Kinderdagverblijf of Gastouderopvang?

Kinderdagverblijf

Bij een kinderdagverblijf bestaat de kinderopvang uit groepen van kinderen van 0 tot 4 jaar oud. Ook bied een kinderdagverblijf voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang.

Het aantal pedagogisch medewerkers zal afhangen van het aantal kinderen in de groep en de leeftijd van deze kinderen. Meestal bestaat een groep uit 2 of 3 pedagogisch medewerkers. Bij een kinderdagverblijf werken de pedagogisch medewerkers vaak part-time, zo zal u kind over de week dus meerdere verschillende gezichten zien.

De medewerkers moeten allemaal in het bezit zijn van een diploma als pedagogisch medewerker Niveau 3. Ook moet een Verklaring Omtrent Gedrag aanwezig zijn. Ook moet de locatie voldoen aan hygiëne en veiligheidsvoorschriften. Jaarlijks voert de GGD hier een controle uit.

Gastouderopvang

Bij een gastouderopvang bestaat de kinderopvang uit een groep van kinderen van 0 tot 4 jaar oud, Enkel kunnen er hier ook kinderen aanwezig zijn tijdens de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang tot 12 jaar oud.

De gastouder zal het enige gezicht zijn welke deze kinderen zien. En de groep zal nooit groter zijn dan 6 kinderen. De precieze samenstelling van de groep hangt af van de leeftijd van de kinderen.

Het grote verschil bij gastouderopvang in vergelijking tot een kinderdagverblijf is dat de kinderen in een huiselijke sfeer verblijven.

Ook een gastouder moet minimaal een diploma hebben voor pedagogisch medewerker niveau 3 of een certificaat hebben behaald om gastouder te mogen zijn. De gastouder zal ook in het bezit moeten zijn van een certificaat eerste hulp bij ongelukken bij kinderen. (dit certificaat moet iedere 2 jaar opnieuw behaald worden). De gastouder dient ook ingeschreven te staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. En moeten bij een gastouderbureau aangesloten zijn.

De gastouderopvang word gecontroleerd door de GGD voor de start van de kinderopvang. Deze controle word ook met enige regelmaat herhaald om ervoor te zorgen dat de locatie en ook het kindaantal voldoet aan de regelgeving.

Welke kinderopvang kies ik nu ?

De keuze voor een kinderdagverblijf of een gastouderopvang hangt geheel van u zelf af. Of u nu kiest voor de huiselijk sfeer van een gastouder of dat u liever heeft dat uw kind alvast went aan de verschillende gezichten die hij of zij te zien krijgt in een kinderdagverblijf. Mijn gastouderopvang heb ik in Wageningen. Als u dus in de buurt van Wageningen woont kunnen we altijd een keer in gesprek gaan en kijken of ik wat voor u kan betekenen.